Patvirtintos Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės

29.01.2014

2014 m. sausio 25 d. įsigaliojo LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Šiuo įsakymu, įgyvendinant teritorijų planavimo reformą, pripažįstami netekusiais galios šeši įsakymai, kuriais buvo nustatomos taisyklės saugomų teritorijų (gamtinių rezervatų, valstybinių parkų, biosferos rezervatų ir draustinių) planavimo dokumentų rengimui ir patvirtinamos konsoliduotos ir su Teritorijų planavimo įstatymu suderintos Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“).

Šios Taisyklės nustato saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų struktūrą, jų rengimą, derinimą, tvirtinimą ir galiojimą ir taikomos rengiant:

  • valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervatų planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus);
  • valstybinių ir savivaldybių draustinių, rezervatinių apyrubių, atkuriamųjų ir genetinių sklypų ir biosferos poligonų ribų planus;
  • valstybinių ir savivaldybių draustinių tvarkymo planus.

Pažymėtina, kad šios Taisyklės netaikomos, jei yra rengiami nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio aukščiau nurodytose teritorijose, apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

Su Aplinkos ministro įsakymu galima susipažinti čia.